Hemma hos driftsteknikern

Att-göra-listor, avrop, kvitteringar, larm och överblick. HomeSIde-plattformen har färdiga funktionsvyer för driftsansvariga förvaltare. Vi hjälper dig att prioritera de larm som ger mest effekt på såväl de boendes komfort som hemmets energieffektiva drift.


Funktionsvyer för driftstekniker