Hemma hos oss

HomeSIde är sprunget ur de behov, lösningar, system och rutiner som som proffsen inom fastighetsautomations- och VVS-branschen använt sig av under decennier. Vi tittade sedan på  hela energikedjan oavsett om det handlar om fjärrvärme, solenergi eller värmepumpar och ställde frågan: Vilka funktioner måste finnas och vad måste varje arbetsroll kunna göra för att bidra till att skapa framtidens energieffektiva hem?

Ur detta föddes HomeSIde, en plattform och ett ecosystem fyllt med smarta widgets och funktioner för varje arbetsroll & privatperson längs hela energikedjan. En plattform som gör det möjligt att skapa, inte bara smarta hem, utan klimatsmarta hem.

Det är det som är HomeSIde.

Vår vision

Varje hems energieffektiva ecosystem som en självklarhet.

Vad vi gör (och inte gör)

För oss börjar varje projekt med frågan – Vad ska HomeSIde INTE göra för Er? Vi vet

att Homeside plattformen är extremt flexibel och att vi, om vi vill kan bygga alla ”nice to have” funktioner i världen men så jobbar inte HomeSIde. 

För oss börjar allt med frågan. Vilka smarta funktioner (widgets) skulle ge mest hävstång för energieffektiva hem, både kort och lång sikt? Det börjar med beteenden hos de som jobbar med styr & regler och förstås, hos de boende.

Vilka funktioner landar på topp 3 för driftansvarig på kommunen eller hos Förvaltaren? För värmeverket? För energibolaget? Och inte minst för hemmet? Ja, vad landar på topp 3 när en system & ecodriftsanalys är genomförd?

Då kan vi börja.
Nice to have-funktioner – det kan andra hålla på med.

Vi börjar med det viktigaste för varje hems energieffektiva komfort!

Vilka är vi?

Homeside är ett dotterbolag till det Varbergsbaserade fastighetsbolaget SI (Systeminstallation) med en omsättning om ca. 200 miljoner SEK. SI har kontor och partners för installation och integration över hela Sverige. 

HomeSIde bygger på en plattform som redan idag används av globala bolag som Schenker, DHL och ASSA ABLOY och utvecklingen drivs således framåt av stora globala aktörer för vilka endast det bästa är gott nog.

HomeSIde är alltså en plattform där en rad funktioner/widget finns färdiga att implementera. HomeSIde är också en hårvara som är öppen, anpassningsbas och som håller för uppdateringar i decennier. 

Hör av dig!

Bjarne Johansson

bjarne@homeside.nu

0340-58 15 04

Johan Ohlsson

johan@homeside.nu

0768-59 77 77

botten_bubble